Studie: Klaar om je erfenis te omarmen

Door Ariel en D’vorah Berkowitz

Een reis van 40 jaar vormde de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jacob. In hun reis van Egypte naar Kanaän werden zij een gemeenschap, verbonden aan elkaar en aan God. De Tora leerde hen hoe zij hun nieuwe leven echt konden leven, en hoe zij konden genieten van de beloften.

Wat gebeurde er tijdens die reis? Welke lessen werden er onderwezen en hopelijk ook geleerd? Hoe bereidde God het volk Israël voor om hun erfenis te omarmen? Op welke manier werden zij voorbereid op toekomstige tijden van crises?

Met de studie van het boek ‘In de wildernis’ (in onze Bijbel bekend als Numeri) zullen we zien hoe God Israël leidde door de wildernis naar het beloofde land. Welke gereedschappen en levensstijl gaf God hen om bewust te blijven van Zijn beloften en plan? Wat toen waar was, was nog steeds waar voor de gelovigen in de 1e eeuw en ook voor ons vandaag.

Aansluitend op de studie van 20 februari zullen we uiteen gaan in kleine groepen. Aan de hand van vragen van Ariël en D’vorah zullen we tijd hebben (ca. 20 min.) om met elkaar te spreken. Hoe kunnen we onze erfenis omarmen en als gemeenschap van gelovigen leven in een ‘Corona-tijd’? Om gezondheidsredenen worden we door onze overheid ‘aangemoedigd’ zoveel mogelijk thuis te blijven. Hoe bewaren we onze (geestelijke) gezondheid en hoe kunnen we als een gemeenschap van gelovigen in Jeshua in deze periode leven?

We nodigen u/jullie uit om deel te nemen aan deze studie en de daarop volgende bespreking. Omarm de erfenis!

De taal zal Engels zijn, zonder vertaling. (Tijdens de ZOOM-sessies kunt u via de chat vragen stellen.)

Datum: Zaterdag 20 en 27 februari
Tijd: 13:30 tot 15:30 uur
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89711263917?pwd=R2laejBLRGZOYTMyaHRSNldZZWFnQT09 (deze link is beschikbaar vanaf 13:00 uur)

Opnames
De audio opnames zullen na afloop beschikbaar zijn via deze site.

Giften
Giften kunnen overgemaakt worden naar banknummer IBAN NL07 ABNA 0594 0948 79 tnv Stg TRI, Aalsmeer onder vermelding van ‘Study: Embrace your Inheritance’.Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Menu