Studiedag 31 augustus met Ariël en D’vorah Berkowitz

Deze onderwijsdag is volgeboekt. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst via het contactformulier (als iemand anders zich afmeldt, komt er mogelijk ruimte voor u). Er worden geluidsopnames gemaakt. Mocht u daar belangstelling voor hebben dan kunt u dat ook aangeven.

… and the Lord rested the man in delight (Gen 2:15)

De bovenstaande Engelse vertaling van Gen 2:15 geeft kernachtig aan welke plannen God vanaf het begin met zijn schepping had.  Ariël en D’vorah zullen ons helpen om daar verder over na te denken in de volgende sessies:

Sessie 1: Welke begrippen uit Genesis 1 & 2 zijn essentieel om onze Bijbel te lezen en te begrijpen. Wat is dat “rested in delight”? Hoe worden “tov” (goed) en “ra” (kwaad) gedefinieerd? En wat vertelt “techelet” ons over wie we zijn?

Sessie 2: Hoe gaat God met ons om in het kader van de Verbonden? Welke opvattingen uit de vroege historie van de kerk hebben het ons soms moeilijk gemaakt om de Bijbel te begrijpen? Wat kun je doen om de Bijbel beter te bestuderen?

Pauze met zelf meegenomen lunch

Sessie 3: Wie zijn wij als nieuwe schepping, gezien vanuit zowel Genesis 1 en 2 als bijvoorbeeld 2 Kor. 5:17. En, hoe nieuw is nieuw?

Sessie 4: Hoe kunnen we als groep de Bijbel bestuderen terwijl het én effectief én leuk blijft? Welke basisbegrippen uit Genesis helpen ons daarbij? Dit is deels een workshop.

Sessie 5: Demo van beschikbare hulpmiddelen

Datum: Vrijdag 31 augustus van 10.00 – 16.30 uur.
Praktisch: De zaal is open vanaf 9:30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Adres: ConnectHome (voormalig schoolgebouw De Rots), Goudenstein 1, 6714 DA Ede

De sessies worden in het Engels gegeven, met uitzondering van sessie 4 (de workshop). Bij voldoende vraag is er simultaanvertaling voor 10,-. Graag aangeven op opgaveformulier (in het opmerkingen veld).

De toegang is gratis. Een bijdrage ten behoeve van de bediening van Ariël en D’vorah kan op de dag gegeven worden of worden overgemaakt naar Stg TRI Torah Resources International, IBAN: NL07 ABNA 0594 0948 79 ovv studiedag augustus 2018.Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Menu