Studiedag met Ariël en D’vorah Berkowitz

… and the Lord rested the man in delight (Gen 2:15)

De bovenstaande Engelse vertaling van Gen 2:15 geeft kernachtig aan welke plannen God vanaf het begin met zijn schepping had.  Ariël en D’vorah zullen ons helpen om daar verder over na te denken in de volgende sessies:

Sessie 1: Welke begrippen uit Genesis 1 & 2 zijn essentieel om onze Bijbel te lezen en te begrijpen. Wat is dat “rested in delight”? Hoe worden “tov” (goed) en “ra” (kwaad) gedefinieerd? En wat vertelt “techelet” ons over wie we zijn?

Sessie 2: Hoe gaat God met ons om in het kader van de Verbonden? Welke opvattingen uit de vroege historie van de kerk hebben het ons soms moeilijk gemaakt om de Bijbel te begrijpen? Wat kun je doen om de Bijbel beter te bestuderen?

Pauze met zelf meegenomen lunch

Sessie 3: Wie zijn wij als nieuwe schepping, gezien vanuit zowel Genesis 1 en 2 als uit bijvoorbeeld 2 Kor 5:17. En, hoe nieuw is nieuw?

Sessie 4: Hoe kunnen we als groep de Bijbel bestuderen terwijl het en effectief en leuk blijft? Welke basisbegrippen uit Genesis helpen ons daarbij? Dit is deels een workshop.

Sessie 5: Demo van beschikbare hulmiddelen

  • De “Modular Biblical Training Academy” maakt gebruik van ‘sitting rooms’, illustraties met tekst om de concepten vanuit Genesis beter te begrijpen.
  • De on-line cursus Foundations Rediscovered vernieuwt in 26 lessen de Bijbelse onderbouwing van je geloof in Jezus de Messias.
  • Een serie video opnames geeft onderwijs over de Bijbelse Feesten (moadiem) en laat de samenhang zien.

Praktisch: De zaal is open vanaf 9:30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Adres: Kruisweg 55, 1436 CA Aalsmeerderbrug

De sessies worden in het Engels gegeven, met uitzondering van sessie 4 (de workshop). Bij voldoende vraag is er simultaanvertaling voor 10,-. Graag aangeven op opgaveformulier (in het opmerkingen veld).

De toegang is gratis. Een bijdrage in de kosten kan op de dag gegeven worden of worden overgemaakt naar Stg TRI Torah Resources International, IBAN: NL07 ABNA 0594 0948 79 ovv studiedag juni 2018.Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Menu