Studie 2 juli 2022

Zondaar of heilige, gered door genade

De ‘oude mens afleggen’ en ‘de nieuwe mens’ aandoen. Het Woord is hier duidelijk over (Efeze 4 vers 22-24). En we geloven dat de oude mens met Hem gekruisigd is en gestorven; en dat wij met Hem zijn opgestaan in nieuw leven (Rom. 5-8).

MBT Academy

TableTalk

Bijbelse training in online ‘sitting rooms’. Een lang gekoesterde droom is werkelijkheid geworden. Je ontwikkelt een bijbelse woordenschat en bouwt aan basis begrippen nodig voor het verdiepen in de Torah. Bekijk de folder of bezoek de site:  www.torahtruths.com