Explore with D'vorah
Explore with D'vorah

In 2023 zijn we gestart met een 2-wekelijkse onderwijsserie:

            The Truths of The Finished Work of Messiah

De volgende sessies zijn op: 17 maart, 7 en 21 april. Volgende data worden later bekend gemaakt.

NB: de geplande sessie van 3 maart is vervallen. 7 april is een week verschoven ivm 1e paasdag.

The Good News of The Good News

De studie in november 2022 over “Psalm 23 – het ontbreekt mij aan niets” – heeft geleid tot een nieuw boek: The Good News of The Good News. Het is in het Engels en verkrijgbaar via Amazon Nederland via deze link.

The Good News of The Good News

MBT Academy

TableTalk

Bijbelse training in online ‘sitting rooms’. Een lang gekoesterde droom is werkelijkheid geworden. Je ontwikkelt een bijbelse woordenschat en bouwt aan basis begrippen nodig voor het verdiepen in de Torah. Bekijk de folder of bezoek de site:  www.torahtruths.com