Welkom bij TRI Holland

Studie: Klaar om je erfenis te omarmen

Door Ariel en D’vorah Berkowitz

Een reis van 40 jaar vormde de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jacob. In hun reis van Egypte naar Kanaän werden zij een gemeenschap, verbonden aan elkaar en aan God. De Tora leerde hen hoe zij hun nieuwe leven echt konden leven, en hoe zij konden genieten van de beloften.

MBT Academy

Bijbelse training in online ‘sitting rooms’. Een lang gekoesterde droom is werkelijkheid geworden. Je ontwikkelt een bijbelse woordenschat en bouwt aan basis begrippen nodig voor het verdiepen in de Torah. Bekijk de folder of bezoek de site:  www.torahtruths.com

Menu