Steun ons

Wanneer u het werk van Stichting TRI wilt steunen en een gift wilt overmaken, dan kan dat naar:
NL07 ABNA 0594 0948 79 ten name van Stichting TRI, Ede

onder vermelding van de activiteit of project waarvoor de gift bestemd is.

Stichting TRI is geregistreerd als ANBI onder nummer 816325741. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Geoormerkte giften
ANBI geregistreerde instellingen kunnen geen zogenaamde geoormerkte giften accepteren. Dit zijn giften waarbij de gever aangeeft dat deze voor een specifiek persoon zijn.

Periodieke giften
Als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen kan dat met een overeenkomst tussen u en de Stichting.
Zie hiervoor de link: Informatie periodieke giften Belastingdienst