Deel III—Jom haKippoeriem (dag van verzoeningen) en Soekot (Loofhuttenfeest)

Programma

09:30 10:00 uur Welkom met koffie en thee
10:00 11:15 uur Studie
11:15 11:30 uur Pauze
11:30 12:45 uur Studie
12:45 13:45 uur Lunchpauze
13:45 14:45 uur Studie
14:45 15:00 uur Pauze
15:00 16:00 uur Studie

Vertaling:
Het seminar zal in het Engels gegeven worden. Voor wie dit niet goed te volgen is wordt er gezorgd voor simultane vertaling. U kunt voor € 10,00 een vertaalset huren.

Overige informatie:
Voor koffie en thee zal worden gezorgd.
We vragen u zelf uw lunch mee te nemen.
Het is fijn wanneer u iets meebrengt om te delen, zoals fruit, chocolade, sap, nootjes, koekjes e.d.
Er zijn 4 mensen nodig die voor ca. 20/25 mensen soep meenemen. Dit kan in het aanmeldformulier worden opgegeven.
Voor schoonmaken en opruimen doen we een beroep op vrijwilligers.

NB Bij deze cursus worden filmopnames gemaakt. Wanneer u uit principe niet in beeld wilt zal er aangegeven worden waar u kunt plaatsnemen om zeker te zijn dat u buiten beeld blijft.