Projects

Als TRI Holland ondersteunen we een aantal projecten. Naast onze reguliere projecten in Nederland (met name onderwijsactiviteiten) zijn er ook internationale projecten:

Israel Study Centre
Meer en meer mensen bezoeken TRI in Israël om onderwijs en training te ontvangen. Om dit (veel) beter te faciliteren wordt een Study Centre in de buurt van Arad gerealiseerd. Dicht bij de ‘wildernis’ (midbar). Volgens de huidige planning is er vóór Sukkot 2020 een faciliteit waar zowel individuen als groepen het hele jaar terecht kunnen. Bij een volgende veiling van land wordt uitgezien naar een geschikt perceel.

Support activities
Om het werk van de TRI teachers mogelijk te maken is support nodig, bijvoorbeeld voor organisatie van de (vele) reizen ten behoeve van onderwijsactiviteiten, voor het onderhoud van de website met de on-line learning environment, voor het uitgeven van nieuw studiemateriaal etc.

Als u wilt bijdragen aan een project, vermeldt dan s.v.p. de naam van het project.