Steun ons

Wanneer je het werk van Stichting TRI wilt steunen en een gift wilt overmaken, dan kan dat naar:

NL07 ABNA 0594 0948 79 ten name van Stichting TRI, Aalsmeer onder vermelding van de activiteit of project waarvoor de gift bestemd is.

Je kunt ook direct een eenmalige donatie middels onderstaande iDEAL betaling doen.

Bedrag

 

Stichting TRI is geregistreerd als ANBI onder nummer 816325741. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Geoormerkte giften
ANBI geregistreerde instellingen kunnen geen zogenaamde geoormerkte giften accepteren. Dit zijn giften waarbij de gever aangeeft dat deze voor een specifiek persoon zijn.

Periodieke giften
Als je minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen kan dat met een overeenkomst tussen jou en de Stichting.
Zie hiervoor de link: Informatie periodieke giften Belastingdienst