Geschreven en Mondelinge Torah

Het geschreven WOORD en de overleveringen van mensen

Door Ariël Berkowitz

“Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.”   

(Markus 7, vers 7; Herziene Statenvertaling)

Hoe kunnen wij – als gelovigen in Yeshua (het Levende Woord) – omgaan met mondelinge overleveringen van mensen? Ook in kerken en gemeenten zijn er soms goed bedoelde gebruiken die we niet altijd kunnen herleiden tot het geschreven Woord, de Bijbel. In het Jodendom wordt de ‘mondelinge Torah’ vaak genoemd als gezaghebbende bron, naast de geschreven Torah. Hoe kunnen wij hier mee omgaan? Ariël zal ons hierover onderwijzen.

Na de studie van Ariël van 13 november gaan we in kleine groepjes uiteen (ongeveer 20 minuten).

We nodigen u/jullie uit om deel te nemen aan deze studie en de daarop volgende bespreking.

De taal zal Engels zijn, zonder vertaling. (Tijdens de ZOOM-sessies kunt u via de chat vragen stellen.)

Datum

nov 13 2021
Verlopen!

Tijd

13:30 - 15:30

Lokale tijd

  • Tijdzone: America/New_York
  • Datum:nov 13 2021
  • Tijd: 07:30 - 09:30